Foto: Ralf Liebegott Gasthof Pelikan Brauerei Schwemme

Brauerei Schwemme Halle, Gasthof Pelikan Foto: Ralf Liebegott